Läsecirkel

Läsecirkeln fortsätter och vi träffas på Måndagar kl.12:00 på Kode hemvärnsgård.

Start och övrig information meddelas medelst Kungälvsposten och på månadsmöten.

Studieombud Gunnar Gustafsson 0303-54113