Kallelse till Årsmöte

Du kallas härmed till Årsmöte i SPF Seniorerna Solberga Hålta 
Dag: Fredagen den 28 januari 2022
Tid: kl. 1100
Plats: Kode Hemvärnsgård
Agenda: Se Dagordning
Föreningen bjuder medlemmarna i SPF Seniorerna Solberga Hålta på kaffe med tilltugg
VÄLKOMNA 
STYRELSEN