Rapporter

Rapporter från Års- och Månadsmöten

Protokoll från Års- och Månadsmöten finns from nu endast tillgänglig via vår förening. Kontaka vår Sekreterare om behov att ta del av dessa finns.

Bild och lite text om underhållare på månadsmöte, trivselkväll, grillafton m.m. finns under fliken Återblick, eller klicka här.