Om föreningen

SPF Solberga-Hålta

SPF Solberga - Hålta har ca 130 medlemmar. Vi har månadsmöten varje sista fredag under Vår- och Höstsäsong.
I Augusti ersätter vi månadsmötet med en sillunch under trevliga former och i December har vi en Julfest istället för månadsmöte.
Månadsmöten hålls from 2020 normalt på Kode hemvärnsgård med start klockan 11.00, efter mötesförhandlingarna blir det kaffe och smörgås och vi brukar ordna med någon form av underhållning.

Våra aktiviteter omfattas, i nuvarande form av, månadsmöten med underhållning, boulespel, läsecirkel, studiebesök, bingospel samt resor. Vår strävan är att efter önskemål och behov utöka verksamheten.

Under åren har vi gjort olika resor, framför allt endagsresor som till Limmared, Värmland, Götakanal, Sotenkanalen och åkt på Falkenbergsrevyn.,

Anmälningar till aktiviteter och resor gör du på våra månadsmöten, eller att du kontaktar ansvariga medlemmar som finns under flikarna på hemsidan.

Medlemsavgiften är nu 250 kr per år och då ingår prenumeration på tidningen "Senioren" som utkommer med 9 nummer/år. Du får även ett erbjudande att teckna grupplivs- och olycksfallsförsäkring förmånligt