Varför medlem i SPF

Varför vara medlem i SPF?
SPF är en ideell, partipolitiskt och i religiösa frågor obunden organisation, som arbetar för att pensionärernas intressen skall beaktas. Det gäller:

  • Ställning i samhället; att motarbeta alla former av åldersdiskriminering
  • Ekonomi; att förbättra det nya pensionssystemet
  • Vård och omsorg; att vård/omsorg tillförs tillräckliga resurser
  • Boende; att äldre ges möjlighet att välja hur man vill bo

Vad påverkar rekryteringsmöjligheterna?

  • Engagemang (Vill man åstadkomma ett bra rekryteringsresultat så måste man förutom att ha kunskap och intresse, utföra ett engagerat arbete). Främst föreningens styrelse med ordföranden i spetsen skall vara effektiva motorer i allt arbete i organisationen. Särskilt bör man slå vakt om eldsjälarna som ofta arbetar okonventionellt men effektivt.

  • Andan i föreningen. Andan i föreningen skall präglas av gemenskap, vänlighet och omtanke. Då känner medlemmarna trivsel.

  • Aktiviteterna (Erfarenheterna visar att aktivitetsutbudet har en mycket stor påverkan på medlemstillväxten). Aktiviteterna skall vara många och innehållsrika samt erbjuda mångsidigt urval och hålla hög kvalitet. För att få nya och unga medlemmar måste aktiviteterna i hög grad vara inriktade på att skapa intresse hos unga pensionärer. Många av dessa är inte intresserade av traditionella möten av samkvämskaraktär utan vill ha lättsammare aktiviteter. Samtidigt måste man slå vakt om sådant som tillfredsställer de äldres önskemål. Att ha en pensionärsförening, där åldern på större delen av medlemmarna varierar mellan ungefär 60 år och 100 år är som att ha en idrottsförening, där man driver verksamheten på olika sätt för juniorer, seniorer och oldboys.