Hemsidan

Alla SPF föreningar har en egen hemsida. 

Under varje flik finns mer information och även underflikar, navigera med att trycka på flikarna uppe och på sidan av hemsidorna eller på nedanstående blåmarkerade rubriker

Start, startsida med senaste nytt och för vidare navigering.

Om föreningen, beskrivning av vår förening

 • Välkommen till oss
 • Ordförande har ordet
 • Kassören har ordet
 • Kontakta oss, styrelse och andra funktionärer
 • Hemsidan (denna sida)
 • Varför medlem i SPF
 • Din Livförsäkring

På Gång,

 • Kalender, alla pågående och kommande aktiviteter
 • Resor-Utflykter, pågående och planerade resor och utflykter
 • Anmälning, hur anmälan till aktiviteter och resor görs
 • Läsecirkel och Boule , information om dessa

Återblick, För varje år finns det underflikar med en Översikt (om vad vi har gjort under året), Aktiviteter (text och bilder från t.ex. månadsmöten), Resor-Utflykter (text och bilder). 

Rapporter, Protokoll från Årsmöte och Månadsmöte finns inte på hemsidan längre. Kontakta Styrelsen om behov finns att ta del av dessa. Sammandrag av Års- och Månadsmöten och andra rapporter kan finnas under denna sida.

Bli medlem, ansökan om medlemsskap

Förmåner, information om förmåner med ett medlemsskap.

Om du har några synpunkter är du välkommen att kontakta hemsideansvarig.