Kassören har ordet

Vi hoppas och tror att du vill forsätta med ditt medlemsskap i Solberga-Hålta Seniorena. Samtidigt behöver SPF dig. Förbundets styrka ligger i stor del i det höga och stigande medlemsantalet. Som ideell folkrörelse har Solberga-Hålta Seniorer ett stort behov av aktiva medlemar som är beredda att göra viktiga insatser och ytterligare förstärka den höga kompetensen som seniororganisationen besitter

Medlemsavgiften är för närvarande 250:- kronor per kalenderår (2021). 
Enligt stadgarna från Förbundet (§ 6 Avgifter Mom.1 Avgift till föreningen) skall medlemsavgiften vara betald senast den 1 Mars. Inbetallning skall ske till bankgiro 264-6230.

Medlem erlägger senast den 1 Mars den föregående år beslutade avgiften. Årsmötet fastställer avgift för medlem som tillkommer under året. Ny medlem erlägger avgift i samband med inträdesanmälan.

 

Jag hoppas att ni alla känner trygghet att tillhöra vår förening i mänsklighetens tjänst. En förening där kultur och gemenskap får oss att stanna upp en stund från vår vardag.

Du som har tänkbara medlemmar i din bekantskapskrets, berätta om verksamheten i vår förening. Ingen tar illa upp av en vänlig förfrågan om medlemskap.
Överlämna vår rekryteringsfolder och kontakta gärna någon av de namn som står på broschyren

OBS! När Ni flyttar eller nyligen har flyttat till ny bostad var vänlig meddela nya adressen till:

Märta Larsson Halltorpsvägen 10
44260 KODE Tel 0303-503 17  E-post ml.kode@telia.com