Ordföranden har ordet

Vi går mot nytt år 2022

Ett år som förhoppningsvis kommer att bli bra och trivsamt för våra SPF-medlemmar Vi i styrelsen har försökt att arrangera trivsamma träffar och möten r att sprida glädje, vänskap och gemenskap för oss äldre. 
Med vänskap och omtanke följer en stark gemenskap som alla medlemmar kan bidraga till. Man är med i SPF Seniorerna Solberga Hålta som indiviglöm aldrig bort att Du alltid är viktig som individ för någon eller några någonstans.
Dina insatser som föreningsmedlem betyder mycket såväl för föreningen och dess föreningsarbete som för gemenskapen inom vår förening.   
Jag vill samtidigt tacka alla som hjälper till att arrangera våra träffar samt till styrelsen som mycket aktivt bidragit till att SPF har varit till glädje för medlemmarna.

Ordförande Gunnar Gustafsson tel. 0303-54113 e-post gunnar.j.gustafsson@bahnhof.se

Vi i styrelsen önskar alla medlemmar ETT GOTT NYTT ÅR 2022