Ordföranden har ordet

Vi har nu ett nytt år.

Ett år som förhoppningsvis kommer att bli bra och trivsamt för våra SPF-
medlemmar Vi i styrelsen har försökt att arrangera trivsamma träffar
och möten för att sprida glädje, vänskap och gemenskap för oss äldre.

Med vänskap och omtanke följer en stark gemenskap som alla
medlemmar kan bidraga till. Man är med i SPF Seniorerna Solberga Hålta
som individ glöm aldrig bort att Du alltid är viktig som individ för någon eller några någonstans.

Dina insatser som föreningsmedlem betyder mycket såväl för
föreningen och dess föreningsarbete som för gemenskapen inom vår
förening. Jag vill samtidigt tacka alla som hjälper till att arrangera våra
träffar samt till styrelsen som mycket aktivt bidragit till att SPF har varit till glädje för medlemmarna.

Ordförande Gunnar Gustafsson tel. 0303-54113
e-post gunnar.j.gustafsson@bahnhof.se
Vi i styrelsen önskar alla medlemmar
Ett riktigt bra år.