Återblick 2018

Under Översikt (klicka här) finns sammanfattning över vår verksamhet under året.
Under Aktiviteter (klicka här) finns mer beskrivning och en del bilder av vår verksamhet, som måndagsmöten, trivselkväller, grillfaton m.m..
Under Resor-Utflykter (klicka här) finns specifika resor och utflykter med text och bilder.

Det fungerar lika bra att navigera via flikarna längts upp och dess underflikar på vänstra sidan.