Funktionärer

Övriga Ledamöter och Funktionärer:

Ersättare styrelseledamot: Lars-Åke Hansson och Valentin Karlsson

Revisorer: Ragnhild Abrahamsson och Birgitta Hansson. Ersättare: Bertil Johansson

Reseansvarig: Vakant

Arbets-Festkommitte: Ansvarig Margareta Rappu. Övriga ledamöter: Ingrid Hellberg, Eva Palmqvist, Gullan Ohlsson, Marianne Krabbe och Bertil Johansson

Lotterikommitte: Ansvarig Majley Ivarsson. Ledamot Margareta Rappu

Studieombud: Gunnar Gustafsson.

Motionsledare: Vakant

Trafikombud: Lars-Åke Hansson

Ledamot i KPR: Rådsmedlem Tommy Ohlsson. Ersättare Lars-Åke Hansson.

Ledamot Gårdsrådet, Solhaga: Ledamot Tommy Ohlsson. Ersättare Anita Josefsson.

Ombud distriktets årsstämma: Gunnar Gustafsson, Märta Larsson, Eva Palmqvist. Ersättare: Tommy Ohlsson, Vallentin Karlsson.

Ledare för boule: Ledare Bertil Lennartsson. Ersättare Ingela Leandersson.

IT ansvarig: Gunnar Gustafsson

Hemsidesansvarig: Lars-Åke Hansson

Medlemsregister ansvarig: Lars-Åke Hansson. Ersättare Märta Larssson.

Press och Rekryteringsansvarig: Rekrytering Gunnar Gustafsson. Press Tommy Ohlsson

Valberedning: Ordförande Lars-Åke Hansson. Ledamöter Majley Ivarsson, Ann-Britt Niklasson.