Styrelsen

Gunnar Gustafsson

Ordförande

Eva Palmqvist

Vice Ordförande

Märta Larsson

Kassör

Tommy Ohlsson

Sekreterare

Berit Karlsson

Styrelseledamot