Din Livförsäkring

Något att tänka på vid utträde och avregistrering av medlem som vill lämna föreningen och har tecknat livförsäkring.Medlem som går ur föreningen blir automatiskt av med sin livförsäkring

När upphör livförsäkringen att gälla? Livförsäkringen gäller
 så länge du betalar premien samt årsavgiften till föreningen. 
Betalas inte försäkringen i rätt tid har Skandia rätt att säga upp försäkringen.


Betalas inte årsavgiften har föreningen rätt att säga upp ditt medlemskap.
 Försäkringen upphör då också automatiskt om gruppavtalet upphör.

Medlem som går ut ur föreningen blir alltså automatiskt av med sin livförsäkring.