Månadsmöte September

September Månadsmöte Fredagen den 29/9 Start kl 11:00 på Solhaga. Tonsteget underhåller.