Årsmöte 2018

Du kallas härmed till Årsmöte i Solberga Hålta Pensionärsförening. På Solhaga Fredagen den 26 januari 2018 kl 11:00. Dagordning se under Om föreningen/Årsmöte. Föreningen bjuder på kaffet med tilltugg.