Om oss

SPF Seniorerna Kilsbergsbygden Örebro, som föreningen heter nu, har ett medlemsantal på etthundraåttio personer. Vårt område där vi har medlemmar idag sträcker sig från Lekeberg i söder till Frövi i norr och många finns även i Örebro.

I vår förening ser vi som vår huvudsakliga uppgift att verka för en ökad gemenskap och att stimulera till såväl psykisk som fysisk aktivitet samt att tillvarata medlemmarnas intressen i gemensamma samhällsfrågor. 

SPF Seniorerna, där vi ingår, är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för pensionärer. Såväl ålderspensionärer som yngre avtalspensionärer är välkomna. Den som är gift eller sambo med medlem kan utan att själv ha denna rätt beviljas medlemskap.