Månadsmöte April

April månadsmöte var i Församlingshemmet i Närkes Kil. Det var 35 medlemmar som mötte upp. Vi hade besök av Marie Svensson, som berättade om Nyckelfonden och vart de pengarna går.