Årsmötet 2023

Årsmötet var välbesökt och gav oss en ny ordförande, Evelyn Savert Liedström. Underhållning av Lotta Martinsson. Ordförande på mötet var Margareta Åqvist och sekreterare Gunbritt Jonsson.