Kontakta oss

Personbilden är ej tillgänglig.

Evelyn Savert Liedström

Styrelsen ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Majvor Hansen

Styrelsen vice ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Jan Erik Eriksson

Styrelsen kassör

Personbilden är ej tillgänglig.

Karin Karlsson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Lars-Olof Danielsson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Maret Dahlberg

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Lars Ryttberg

Styrelsen ledamot