Om föreningen

30-års jubileum 2018.

Föreningen bildades den 27 oktober 1988 vid ett möte i Tysslinge församlingshem. Trettioåtta personer var närvarande och förhandlingarna leddes av Bengt Pettersson, ordförande och Arne Dahlroth, sekreterare. Området för föreningen beslutades till Gräve, Tysslinge, Vintrosa och Närkes Kil. Föreningens namn bestämdes senare till Kilsbergsbygdens SPF-avdelning. Medlemsantalet var vid årsslutet 1989 femtiotre personer.