Månadsmöte januari 2023

Månadsmöte i Viagården med 45 medlemmar. Underhållning av Kumla spelmän. Lite undringar hur det ska bli med föreningen då det är problem att få till styrelse.