Vårruset 2017

Vår grupp som var med i vårruset. Majvor, Barbro, Seidi, Margareta, Maret och Ulla.