Styrelsen 2019

Från vänster:
MariAnne Pettersson, ordf., Evelyn Savert Liedström, sekr., Göran Isaksson, ledamot, Seidi Karlsson, ledamot, Margareta Berg, webbred., Jan Elof Jansson, vice sekr., Maret Dahlberg, kassör, Lars-Olof Danielsson, vice ordf..