Studiebesök

Studiebesök är att vidga vyerna.

Så fort vi har ett klart program för 2022 kommer vi att lägga ut det här på vår hemsida. Läs under Program där kan du se hela årets program med bl.a. studiebesök.