Styrelsen 2018

Främre raden fr. vä. Maret Dahlberg kassör, Seidi Karlsson ledamot, Evelyn Savert Liedström vice sekr.. Bakre raden fr. vä. Lars-Olof Danielsson vice ordf., Jan-Elof Jansson ledamot, Margareta Berg ledamot, Gerd Klingvall sekr., MariAnne Pettersson ordf., Göran Isacsson ledamot.