Limstensgrottorna i oktober

Besök vid Limstensgrottorna i oktober månad