Årsmöte i Viagården 2019

Lite bilder på medlemmar och styrelsemedlemmar varav någon avgående.