Årsmötet 2022

Årets årsmöte kunde hållas på sedvanligt sätt.
Det var roligt att träffa så många kamrater igen.