Promenad utmed Väringen, november

Vid Väringens strand