Hyttebacken, Bocksboda

Måndagen den 22 maj hade vi utflykt till Everts Hyttebacken uppe i Kilsbergen. En gammal gård som efter Everts död skänktes till kommunen. Mulens och liens marker är de mest artrika biotoperna i vår natur. Evert skötte sin gård på gammaldags vis till sin död och när kommunen fick "ärva" gården ska den skötas på samma sätt, så att artrikedomen får bestå.
Vi var 18 personer som deltog i utflykten. Fint väder och gott med fika i naturen.