Månadsmöte oktober

Bilder från månadsmötet i oktober 2021. Underhöll gjorde Hans-Eric Hägg med sång och spel.