Extra årsmöte 2020

Extra årsmöte genom e-post/brev.