Månadsmöte januari

Trevlig underhållning av Kilsbergssångarna vid årets första månadsmöte.