Sillfest i Viagården

Sillfest igen efter flera års uppehåll.

Torsdagen den 18 augusti, klockan 17.00 kommer sillfesten att äga rum i Viagården, Vintrosa.                                                         

Kostnad 200 kr/person. Anmälan behövs och den är bindande.     

Kontaktperson: ordf. Gerd Klingvall, gerd52klingvall@gmail.com eller 070-569 04 70.