Protokoll och handlingar pensionärsrådet 2022

Protokoll, bilagor och övriga handlingar från möten med Pensionärsråd Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN) och från Lokala Pensionärsrådet för Västra Göteborg för 2022, hittar ni här:

Mars 2022
Presentation RCC Väst Thomas Björk Eriksson HSNG och HSNV pensionärsråd tema cancer 15 mars 2022.

Länk till presentation om tema cancer
__________________________________________________________________
April 2022
SPF Seniorerna nominerade till Lokala pensionärsråd

TU inrättande av pensionärsråd

Bilaga 1 - Arbetsordning för äldre samt vård- och omsorgsnämndens pensionärsråd samt lokala råd

Välkommen till utbildning för pensionärsråd (pdf)
__________________________________________________________________