Protokoll och handlingar pensionärsrådet 2022

Protokoll, bilagor och övriga handlingar från möten med Pensionärsråd Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN) och från Lokala Pensionärsrådet för Västra Göteborg för 2022, hittar ni här:

Mars 2022
Presentation RCC Väst Thomas Björk Eriksson HSNG och HSNV pensionärsråd tema cancer 15 mars 2022.

Länk till presentation om tema cancer
_____________________________________________________________________________
April 2022
SPF Seniorerna nominerade till Lokala pensionärsråd

TU inrättande av pensionärsråd

Bilaga 1 - Arbetsordning för äldre samt vård- och omsorgsnämndens pensionärsråd samt lokala råd

Välkommen till utbildning för pensionärsråd (pdf)
_____________________________________________________________________________
Maj 2022
Mötesanteckningar från dialogmöte mellan Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnaämnd (HSN) och Pensionärsråden den 16 maj 2022.

Mötesanteckningar - dialogmöte mellan HSN & Pensionärsråden 16 maj 2022
Den nya politiska organisationen 2022-05-16 – kopia
Krav- och kvalitetshandboken, Vårdval Vårdcentral. Anna Persson 2022-05-16-kopia
Patientnämnden, Annika Westh 2022-05-16 – kopia
Närsjukhuset Wieselgrensplatsen. Paula von Hofe & Karin Telldén 2022-05-16 - kopia

____________________________________________________________________________
Augusti 2022
Presentationsmaterial  - om äldre och läkemedel - från pensionärsrådet Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN) 29 augusti 2022

Länk till materialet

____________________________________________________________________________
Oktober 2022
Protokoll från pensionnärsrådet sydväst 17 oktober 2022, samt en Power Point presentation: "Introduktion till Pensionärsrådet" .

Länk till protokollet

Länk till Power Point presentation