Kulturarrangemang

Kulturarrangemang 
 
               
Observera tiden för kulturarrangemang: kl. 11.00 – på onsdagar enl. program.                    
Kulturarrangemang kan komma att arrangeras. Vi meddelar då på hemsidan och vid våra månadsmöten.  

Torsdag den 9 januari 2025 - Nyårsträff Olles Gård med "Olle-bröd", kaffe och god stämning kl. 11.00.

Det fanns ingen passande datum att tillgå i december, så därför döper vi om träffen till Nyårsträff.

Pris i dagsläget ej klart - betalas till PG 446 61 50-02. Max 35 personer.                                                                                                         
Kontaktperson: Gunilla Lindén tel. 0733-88 58 05 alt. e-mail: glinden@telia.com.