Årsmöte 2021

Handlingar inför- och från årsmöte "per capsulam" - mars 2021 - som verksamhetsberättelse, protokoll m.flera handlingar kommer att läggas ut här.