Kontakta oss

Personbilden är ej tillgänglig.

Marie-Louse Velin-Samuelsson

Folkhälsa/Friskvård

Personbilden är ej tillgänglig.

Solveig Fure

Medlemsregisteransvarig

Personbilden är ej tillgänglig.

Marianne Dagerot

Pensionärsråd - LKPR

Personbilden är ej tillgänglig.

Gunilla Swanteson

Resor

Personbilden är ej tillgänglig.

Per-Arne Karlsson

Revisor

Personbilden är ej tillgänglig.

Rolf Hammarström

Revisor ersättare

Personbild

Leif-Arne Bruhn

Trafik

Personbilden är ej tillgänglig.

Jan Oswan

Valberedning ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Bo Andersson

Valberedning, Valberedning

Personbild

Roger Månsson

Webbredaktör

Personbild

Britt Wernlundh

Webbredaktör

Personbild

Thure Bergström

Webbredaktör, Digitaliseringsombud

Personbild

Leif Pettersson

Webbredaktör, Resor