Om föreningen

Välkommen till Näset Önnered en aktiv förening med nära 500 medlemmar. Vår strävan är att vara en förening för alla intresserade seniorer. Som medlem får du ta del av ett rikt utbud av aktiviteter, som studiebesök resor, olika friskvårdsaktiviteter, teater, bridge och diverse kulturarrangemang m.m. Vi anordnar även varje månad, månadsmöten med föredrag och underhållning.

  • Bild 1 Näset Önnered
  • Bild 2 Näset
  • bild 3 Önnered
  • Bild 1 Näset Önnered
  • Bild 2 Näset
  • bild 3 Önnered

Välkommen till våra månadsmöten!

Onsdagar kl 11.00 i Näsets kyrka, Hammarvägen 6.

På månadsmötet får du all information om aktuella aktiviteter. Där finns också anmälningslistor till resor, studiebesök, kvällsmöten och kurser.

Nästa månadsmöte 2 februari 2022 kl 11 i Näsets kyrka. 

Årsmötesförhandlingar - Robert Laiger från Fastighetsbyrån Swedbank ger oss aktuell
information som rör oss boende på Näset och i Önnered.                                          

Anmälan om deltagande till månadsmöte och kvällsmöte skall göras senast söndagen före mötet till:
Eva Andersson tel 28 89 39, e-post
eller Gunilla Lindén tel 47 07 85, e-post