Promenader

Korta promenader - våren 2023

Start vecka 4  den 24 januari tisdagar i jämna veckor.
Start kl 11.00 från parkeringen vid ICA Supermarket - Åkered. Medtag busskort då vi vid en del tillfällen tar hjälp av kommunala  färdmedel. 

Kontaktperson: Lennart Kärnefelt, 0705-20 17 75 _________________________________________________
Långa promenader m.m.- våren 2023
Långa promenader/cykelturer samt ev. studiebesök i förening med promenad.

Start kl. 10.00 på plats
som Thomas informerar om. Börjar vecka 3 den 17 januari.

Kontaktperson: Thomas Samuelson tel. 0760-47 50 05