Protokoll pensionärsrådet 2020

Protokoll, bilagor och övriga handlingar från möten med Pensionärsråd Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN) och från Lokala Pensionärsrådet för Västra Göteborg för 2020, hittar ni här.

JANUARI 2020

 

FEBRUARI 2020

Protokoll och presentationsmaterial - Årsrapport 2019 och Budget 2020 -  från mötet med Lokala Pensionärsrådet i Västra Göteborg den 6 februari 2020.

Länk till protokollet

Länk till Årsrapport 2019

Länk till Budget 2020
___________________________________________________________________

MARS 2020

Protokoll med bilagor från Pensionärsrådsmötet för Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd - HSNG - den 4 mars 2020.

Länk till protokollet

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3
____________________________________________________________________

 MAJ 2020

Telefonrapport - med Pensionärsrådet för Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd - HSNG - den 8 maj 2020.

Länk till telefonrapporten
___________________________________________________________________

JUNI 2020

Information till Lokala Pensionärsrådet i Västra Göteborg 2020-06-01

Länk till informationsbrevet


Informationsbrev om pågående Covid-19 pandemi till Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds pensionärsråd (HSN)vecka 24.

Länk till informationsbrevet

___________________________________________________________________

AUGUSTI 2020

Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds pensionärsråd (HSNG) den 20 augusti 2020 med tillhörande bilagor.

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

___________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________