Protokoll pensionärsrådet 2021

Protokoll, bilagor och övriga handlingar från möten med Pensionärsråd Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN) och från Lokala Pensionärsrådet för Västra Göteborg för 2021, hittar ni här:

MARS 2021
Mötesanteckningar från patient- och brukardialog samt pensionärsråd för Göteborgs
hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) den 17 mars 2021.

Länk till mötesanteckningar

Länk till bilaga - Covid 19 och påverkan på Närhälsan

_______________________________________________________

MAJ 2021
Protokoll från pensionärsrådet för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN) med bilagor den 21 maj 2021.

Länk till protokoll

Länk till pdf - "Vi måste prata om ensamhet"

Länk till pdf - Info från nämnden

Länk till pdf - "Mental hälsa - äldre män"

___________________________________________________

JULI 2021
Information om Pandemirestriktioner - Covid-19 - från pensionärsrådet för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN) den 1 juli 2021.

Länk till informationen från HSN

_______________________________________________________

NOVEMBER 2021

Brev från SPF:s pensionärsrådsrepresentanter till Gbgs kommun. Vi har inte hört något på länge! 

Länk till brevet