Protokoll pensionärsråd 2019

Protokoll, bilagor och övriga handlingar från möten med Pensionärsråd Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN) och från Lokala Pensionärsrådet för Västra Göteborg för 2019, hittar ni här.

JANUARI 2019
Protokoll och presentationsmaterial från mötet med Lokala Pensionärsrådet  i Västra Göteborg den 24 januari 2019

Länk till protokoll

Länk till presentation

___________________________________________________________________
Protokoll  med bilagor från pensionärsrådsmötet för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN) 22 januari 2019.

Länk till protokoll

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

___________________________________________________________________

MARS 2019
Protokoll  med bilagor från mötet med Lokala Pensionärsrådet i Västra Göteborg den 21 mars 2019.

Länk till protokoll

Bilaga 1 - demens

Bilaga 2 - hemtjänst

___________________________________________________________________

APRIL 2019

Protokoll och bilagor från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds pensionärsråd  (HSN) den 15 april 2019.

Länk till protokoll

Bilaga 1- Förstå mig rätt (pdf)

Bilaga 2- Mål och inriktning HSNG 2020

Bilaga 3 - SAMSA
___________________________________________________________________

MAJ 2019
Protokoll från möte med Lokala Pensionärsrådet i Västra Göteborg 23 maj 2019.

Till protokollet

___________________________________________________________________

AUGUSTI 2019
Protokoll från möte med Lokala Pensionärsrådet i Västra Göteborg 29 aug 2019.

Till protokollet
___________________________________________________________________

SEPTEMBER 2019
Protokoll med meföljande bilagor från möte med Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds pensionärsråd (HSN) den 18 september 2019.

Till protokollet

Bilaga 1 - Slutrapport Mobil närvård Västra Götaland

Bilaga 2 - Status av omställning av hälso- och sjukvård

____________________________________________________________________

OKTOBER 2019
Protokoll från möte med Lokala pensionärsrådet i Västra Göteborg 2019-10-17.

Till  protokollet

Brukarundersökning 2019

Sammanställn. äldreboendeplan 2020-2023

____________________________________________________________________

NOVEMBER 2019
Gemensamt studiebesök 12 november 2019 för pensionärsråden från Västra Hälso- och Sjukvårdsnämnden, HSNV och Göteborgs Hälso- och Sjukvårdsnämnd, HSNG där Regionala CancerCentrum, RCC presenterade sitt arbete.
Agenda plus samtliga presentationer från mötet bifogas nedan.

Till agendan

Bil.1 - Anna Genell - statistikenheten

Bil. 2 - Anne Ekeryd- Andalen - Nationell vårdprogram

Bil.3 - Elin Ljungqvist - Bildstödsmammografi

Bil.4 - Ellen Brynskog, Veronica Lilja - Min vårdplan

Bil.5 - Frida Smith - Strålstrategiskt möte

Bil. 6 - Karin Mellgren - Arbetet inom RCC Väst

Bil.7 - Marcela Ewing - Pensionärsrådet

Bil.8 - Thomas Björk - HSNV och HSNG

___________________________________________________________________
DECEMBER 2019

Protokoll och bilaga (Jämlik tandvård för äldre) från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds pensionärsrådsmöte (HSNG) den 11 december 2019.

Länk till protokoll

Länk till bilaga - Jämlik tandvård för äldre

___________________________________________________________________

Protokoll och presentationsmaterial (ppt fil) från mötet med Lokala Pensionärsrådet i Västra Göteborg den 12 december 2019

Länk till protokoll

Länk till presentation av äldreombudsman Gbgs Stad

___________________________________________________________________