Kulturarrangemang

Kulturarrangemang 
Observera tiden för kulturarrangemang: kl. 11.00 – på onsdagar enligt program.

Kulturarrangemang kan komma att arrangeras. Vi meddelar då på hemsidan, i vecko-mail och vid
våra månadsmöten

28 december 2023 - Vår årliga julträffOlles Gård med ”Olle-bröd”, kaffe och musik och god stämning kl.11.00.

Pris: 140 kronor – betalas till PG 446 61 50-2. Max 35 personer.                                                                                                           
Kontaktperson: Gunilla Lindén tel. 0733-88 58 05 alt. e-mail: glinden@telia.com.