Ordföranden har ordet

SPF Seniorerna Näset Önnered startade sin verksamhet 1992 och är idag en av Göteborgsdistriktets större avdelningar – cirka 500 medlemmar samt 15-20 vänmedlemmar. Antalet medlemmar har varit ganska konstant under en längre tid.

Kära Medlemmar,

År 2020 har inte varit ett "vanligt" år. Vi har brottats med problem p.g.a. Corona-pandemin och dess följder. Våra möten har ställts in liksom resor, studiebesök, fortbildning m.m. har ställts in på grund av smittorisker och restriktioner.

Vi har vid några tillfällen kunnat genomföra matt-curling, gymnastik och en del annat som inte kräver direkt närkontakt. Rådet från FHM är att vi skall hålla avstånd.

Allt lättade för några veckor sedan men redan efter 2 dagar kom nya restriktioner. Gymnastik, matt-curling, möten, bridge, Olles Gård och julfirande – allt lades på is! Även Näsetkyrkans aktiviteter såsom sitt-gympa och lunchbön/föredrag.

De enda verksamheter som har kunnat fortgå är: boule och långa promenader.

Nu har vi, i Styrelsen, skrivit ett program för 2021 i hopp om att läget skall stabiliseras och att livet så småningom skall återgå till det normala. Vi har bokat upp artister, planerat resor (utan datum) och planerat för andra aktiviteter. Hur det blir vet vi inte. Vi återkommer med information via hemsida (SPF Seniorerna Näset Önnered.se) och via mina vecko-mail. Även vi famlar i ovisshet.

Som Ni ser, har vi inte bifogat någon matrikel i år. Varför? På grund av att den inte är riktigt uppdaterad. Vi måste gå igenom alla telefonnummer och alla e-post-adresser när vi fått in dessa.

För att underlätta informationsflödet, ber vi våra medlemmar att meddela oss när det gäller t.ex. telefonnummer. Många har avslutat sina fasta telefonabonnemang och har enbart mobilnummer. Detta utan att informera SPF:s medlemssekreterare. När vi ringer får vi svaret: Numret har ingen abonnent. Vad gör vi då? Info uteblir!

Detsamma gäller e-post-adresser. Vi har en del som inte har e-post-adresser. Men – vi har också tagit del av undersökningar där det visat sig att 8 medlemmar av 10 inte meddelat sin e-postadress. 8 av 10 som inte får relevant information!!! Vi måste få hjälp och Ni måste hjälpa till!

Jag vill nu uppmana alla våra medlemmar och vän-medlemmar i SPF Seniorerna Näset Önnered att uppdatera Era telefonnummer/mobilnummer samt ge oss Era e-post-adresser. För att vän-medlemmar skall få vår information, måste medlemmen meddela sin egen förening telefonnummer och e-postadress och därefter kan vänmedlemskap införas i "Miriam", i vårt medlemsregister. Sker inte detta, kommer inga meddelanden från vår förening.

Vänligen sänd Era nya telefonnummer alt. e-post-adresser till vår medlemssekreterare: Solveig Fure: solveig@fure.se eller till mig: selmaputte@gmail.com.

För SPF Seniorerna Näset Önnereds Styrelse
Gunilla Swanteson Larsson, ordförande

Nya styrelsen 2020