MÅNADSMÖTEN

Vi har månadsmöten den första onsdagen i månaden.

Anmälan måste ske senast söndag samma vecka.

På månadsmötena får Du information om alla aktuella aktiviteter, och det är också där som du anmäler dig till våra resor, studiebesök och kurser, m.m.

  • Månadsmöte
  • Underhållning 1
  • Underhållning 6 sep
  • Månadsmöte
  • Underhållning 1
  • Underhållning 6 sep


Månadsmöten hösten 2023

Onsdagar klockan 11.00 i Näsets Kyrka Hammarvägen 6
OBS! Gratis parkering utanför kyrkan, max 3 tim. 09.00-21.00

6 september
Mattias Axelsson, traditionsexpert och föreläsare.Varför borde Göteborg kallas Lilla Glasgow? En timmas föreläsning om det skotska inflytandet över Göteborg. Namn som nämns är bl.a. David Carnegie, Robert Dickson, James Keiller, Gustav II Adolf och Napoleon. 

4 oktober                                                           
Pether Ribbefors talar om Ostindiefararen Götheborgs välkomnande vid hemkomsten från Kina 2010. Pether hade seglat med från Hong Kong till London – ett oförglömligt halvår till sjöss. Vid hemkomsten till Stockholm kom hela kungafamiljen ombord där gästerna utgjorde ett Sverige i miniatyr. ”Love was in the air” – bröllop stundad                 

1 november 
Raffinadoz boysär ett glatt gäng gubbar som spelar låtar på både svenska och engelska, litet äldre och lite nyare, lite instrumentalt och eventuellt kan det bli en och annan vits därtill……                    

6 december                                             
Peter Nordstrand, tankeläsare och magiker underhåller på ett sätt som vi aldrig glömmer. Han kommer att med glimten i ögat utforska det mänskliga sinnets outnyttjade krafter. Peter är även svensk mästare i magi 2022.                  

10 januari 2024              
Ingmar Skoog, professor i äldre frågor, tar upp aktuella tankar och frågor om och hos oss äldre. Presentation i vårprogrammet.