2022

Nedan presenteras bilder från genomförda aktiviteter under 2022. Gäller allt från resor, månadsmöten, vinprovning, kurser, föredrag, friskvård m.fl. aktiviteter.