Avslutning

Vi konstaterade att i skogsvattnen hyser ett myller av liv. Allt vatten våtmarker, älven och den lilla skogsbäcken har stor betydelse för den omgivande skogen.