Hjärngympan 2017

Bilder från tisdag och torsdag träffarna. Det har enligt deltagarnas önskemål blivit kortspel av olika slag. Vi delar upp oss i olika spellag beroende på hur många vi är. Antalet kan variera mellan fem och som mest har det varit tolv. Efter c:a en timme samlas vi och fikar.