Gymnastik på Torsgården

Inställd p g a covid -19 Pensionärsgymnastiken på Torsgården. Träffas på tisdagar jämn vecka kl. 15.00.