Gymnastik på Torsgården

Inställd p g a covid -19

Pensionärsgymnastiken på Torsgården.
Träffas på tisdagar jämn vecka kl. 15.00.