180917

Vandringen startade från P-platsen i Ulvö. Agneta och Magnus Jansson, Torp Grimslöv, ledde vandringen. Dagens mål var att vandra Ulvåsen från söder till norr. Ingen av deltagarna hade någonsin gått hela sträckan så nyfikenheten var stor.